میز اتو زمرد 235

بازدید : 192


پارچه این محصول نسوز میباشد و در مقابل حرارت های بالا مقاوم است و برای راحتی شما باله این محصول قابل باز و بسته شدن است


پارچه این محصول نسوز میباشد و در مقابل حرارت های بالا مقاوم است و برای راحتی شما باله این محصول قابل باز و بسته شدن است