میز اتو دیان

بازدید : 90


پارچه این محصول نسوز میباشد و در مقابل حرارت های بالا مقاوم است ودارای باله افزایشی جهت سهولت در اتو کردن


پارچه این محصول نسوز میباشد و در مقابل حرارت های بالا مقاوم است ودارای باله افزایشی جهت سهولت در اتو کردن