جاپیازی4کشو حصیری

بازدید : 469


این محصول دارای 4 کشو میباشد و تمامی پارچه ها قابل شستشو میباشند و این محصول از مقاومت بالایی برخوردار است.


این محصول دارای  4 کشو میباشد و تمامی پارچه ها قابل شستشو میباشند و این محصول از مقاومت بالایی برخوردار است