جاپیازی 2کشو حصیری آنتیک

بازدید : 260


پارچه این محصول قابل شستشو میباشد و تمام کشو ها ریلی است و پایه های این محصول استقامت بالایی دارد


پارچه این محصول قابل شستشو میباشد و تمام کشو ها ریلی است و  پایه های این محصول استقامت بالایی دارد